Gårdsgutt

En gårdsgutt eller dreng er en ung gutt eller mann som gjør tjeneste på en gård. Historisk var det i Norge (og andre land) vanlig at gutter fra mindre bemidlede bondeslekter eller husmannsslekter søkte slik tjeneste på større gårder. Betalingen var ofte ikke mer enn kost og losji.