Avløser er et yrke innen landbruket.

Som avløser tar man over arbeidet på en gård slik at bonden kan få ferie og fritid, eller hjelp når de er syke.

Avløseren skal etter god opplæring, ha ansvaret for det daglige stellet på gården:

- melking - foring - traktorkjøring - skogsarbeid - forefallende arbeid

Avløserne er normalt ansatt i avløserlagene, og avløserlaget har ansvar for utlønning og personalbehandling. Avløserlagene har gode forsikringsordninger for de ansatte. I tillegg til yrkesskadeforsikring, har avløseren ansvarsforsikring. I dette ligger at avløseren er forsikret mot de skader han skulle være så uheldig å påføre personer, dyr og utstyr han har ansvaret for i sitt arbeid hos bonden.