Fyrstedømmet Polotsk

Fyrstedømmet Polotsk var et middelalderfyrstedømme i dagens Hviterussland. Fyrstedømmet var en del av Kievriket, og bestod fra det niende til det trettende århundre.

Fyrstedømmet Polotsk med nabostater ca. 1100 (Polotsk i orange)

Det er noe uklart når fyrstedømmet først oppstod, det nevnes skriftlig for første gang i Nestorkrøniken og skal ha eksistert i 862. Polotsks storhetstid var under fyrst Vseslav, da Vseslav for en periode ble storfyrste av Kiev. Samtidig ble Polotsk sentrum for handelen mellom Norden og Svartehavet. Det var på denne tiden den mektige St. Sofia-katedralen i Polatsk ble reist, det som sannsynligvis er Hviterusslands eldste kirke.

Det gikk nedover med fyrstedømmet etter Vseslavs død, da forskjellige fyrster i lang tid kjempet om kontrollen. Fra ca. år 1200 kom Den tyske orden til Baltikum, og forhindret den lukrative handelen med Skandinavia. Fra vest ble også fyrstedømmet angrepet av hedenske baltiske stammer. Selv om Polotsk unngikk mongolinvasjonen i 1237-39 ble fyrstedømmet like etterpå en vasallstat av Storfyrstedømmet Litauen. I 1307 ble Polotsk fullstendig innlemmet i Litauen.