Fur (folk)

(Omdirigert fra «Furfolket»)

Furfolket (fur: fòòrà,arabisk: فور ) er et folkeslag bosatt i det vestlige Sudan. I 1983 ble det anslått at omkring 0,5 millioner mennesker tilhørte furfolket[1] som primært bor i Darfurregionen. De tilhører sub-sahara befolkningsgruppen og lever tradisjonelt som fastboende åkerbrukere, de dyrker primært hirse. Deres språk fur tilhører den nilosaharariske språkgruppe og de aller fleste av dem er muslimer. Furfolket overtok denne religion, da deres land ble erobret av Kanemriket i middelalderen. Noen er siden begynt å bruke arabisk som deres primære språk. Samfunnet i landområdene er tradisjonalistisk, og på lokalt plan er landsbyens eldste den øverste myndighet.

Furfolkets primære bosettingsområde i Sudan
Furfolkets primære bosettingsområde i Sudan
Den nasjonale Fur-bevegelses flag

Det tradisjonelle kjerneområde for furfolket er den fjellrike region omkring Jebel Sî, Jebel Marra, Wadi Salih og Zaligi; i dag lever de fleste av dem i lavlandet sørvest for dette område. En liten gruppe av furfolket lever på den andre side av grensen i nabolandet Tsjad.

Furfolket etablerte det nå forsvunne sultanatet Darfur, som i flere århundrer kontrollerte Darfurregionen, og folkegruppen er stadig områdets største og mest dominerende etniske gruppe. Navnet Darfur stammer fra denne periode og betyr «Furfolkets hjem».

Konflikter rediger

Furfolkets livsform har ofte ledet til konflikter med det nomadiske baggarafolket, som lever som nomadisk kvegfolk i det samme område. Spesielt i Jebel Marrafjellene i det sentrale Darfur har spørsmålet om rettigheter til vann og beitearealer medført spenninger. De har ulmet i mange år, men i de seneste år er de kulminert i åpne voldshandlinger, og i 2003 ble furfolket utsatt for en humanitær katastrofe som følge av Darfur-konflikten. Abdulwahid Mohammed Nour som er fur, grunnla SLM/A, som bekjemper Sudans sentralregjering og janjaweedmilitsen. Som følge av denne konflikten lever mange furer i flyktningleirer i Tsjad.

Referanser rediger