Frihandel er et økonomisk system hvor handelen mellom borgere fra ulike stater foregår uten noen form for tollrestriksjoner eller andre hindringer. Frihandel som økonomisk system slo igjennom på 1800-tallet og avløste Merkantilismen, hvor handel ble sett som et «nullsumspill».

Begrepet frihandel kan også brukes som motsetning til økonomiske system med kjøpstadsrettigheter eller handelsprivilegier. I motsetning til frihandel regnes ofte proteksjonisme, et system hvor man begrenser import og beskytter innenlandsk produksjon.

Internasjonale organisasjoner Rediger

Se også Rediger

Eksterne lenker Rediger