Proteksjonisme er en økonomisk politikk hvor en ved ulike midler begrenser handel mellom land. Proteksjonistiske handelshindringer kan være høye tollsatser, kvotebegrensninger og forskjellige statlige bestemmelser som favoriserer innenlands produksjon. Proteksjonisme står i motsetning til frihandel, hvor ingen kunstige hindre for handel etableres.

Proteksjonistiske tiltak tatt i årene 2008–2013 ifølge organisasjonen Global Trade Alert.[1] Denne kartskissen viser noen sider av proteksjonisme.[2][3]

Proteksjonisme blir ofte assosiert med økonomiske teorier som merkantilisme, ideen om at det er gunstig å ha et handelsoverskudd med andre land og at man for å nå det må begrense import. De to hovedtyper av proteksjonisme er tradisjonell proteksjonisme, hvor en toll blir innkrevet på varen, og proteksjonisme ved andre midler – moderne proteksjonisme.

Historie

rediger

Etter en periode rundt midten av 1800-tallet med økende frihandel, ble det mot slutten av århundret stadig mer proteksjonisme i verdenshandelen. Dels var proteksjonismen et svar på den lange depresjonen, dels var den knyttet til den nye imperialismen.[4]

Referanser

rediger

Kilder

rediger

Eksterne lenker

rediger