Nullsumspill

Nullsum beskriver en situasjon der summen av alle deltakeres tap og gevinst er til enhver tid lik null. Gevinst og tap er balansert. Sjakk, Backgammon og Go er eksempler på nullsumspill. Disse spillene har to deltakere hvor kun en kan vinne. Vinneren får poeng, taperen får poeng, og summen av alle deltakeres gevinster er lik 0. ( er poengsummen vinneren får).

Sjakk, her spilt i friluft i Bern, er et nullsumspill

Mange økonomiske situasjoner er ikke nullsumspill, fordi verdifulle varer og tjenester kan lages, ødelegges eller feilplasseres. Hver av disse tilfellene skaper en total som kan være ulik null. Vinn-vinn situasjoner er ikke nullsumspill da alle deltakere vil ha en sum fortjeneste større enn null.

Konseptet ble først utviklet i spillteorien, og nullsumsituasjoner er ofte kalt nullsumspill. Dette antyder ikke at konseptet eller spillteori kun brukes på hva som er kjent som spill.

I 1944 beviste John von Neumann og Oskar Morgenstern at alle nullsumspill med deltakere er en generalisert form for nullsumspill med to deltakere, og alle ikke-nullsumspill for deltakere kan reduseres til et nullsumspill for deltakere, hvor deltaker representerer den totale gevinst eller tap. Nullsumspill med to deltakere ansees å være kjernen i matematisk spillteori.