Frelsesarmeens fengselsarbeid

Frelsesarméens fengselsarbeid er et arbeid Frelsesarméen har drevet siden 1920 da de fikk Justisdepartementets godkjennelse til å gå inn i fengslene og besøke den innsatte på cella. Frelsesarmeen har opparbeidet en unik kontakt og tillit til å møte straffedømte både i og utenfor anstalt.

Frelsesarmeen bruker ansatte og frivillige med ulik utdanning, yrkeserfaring og bakgrunn. Ledelsen for Frelsesarmeen Fengselsarbeidet har utdannelse fra Frelsesarmeens offisersskole, helse- og sosialfaglig høyskoleutdannelse, og bred erfaring med mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Leder for Frelsesarmeens fengselsarbeid i Norge er kaptein Knut Haugsvær Han har vært i denne ordren fra 1. august 2006. Frelsesarmeens fengselsarbeid sorterer under Seksjon for velferd og utvikling ved Frelsesarmeens hovedkvarter

Formål/ overordnet målsettingRediger

Frelsesarmeen Fengselsarbeidet har samme overordnede mål som andre virksomheter i Frelsesarmeens Sosialtjeneste.

Møte mennesker med ulike behov ved å praktisere kristen nestekjærlighet, uten hensyn til etnisitet, kultur eller religion. Være en del av, og et alternativ til, det offentlige hjelpeapparat.

Virksomheten bygger på det kristne menneskesyn som innebærer omsorg for hele mennesket, synliggjort i fire dimensjoner, den fysiske, psykiske, sosiale og den åndelige. Alle mennesker er like verdifulle, fordi menneskets verdi er gitt utenfra, fra Gud, uavhengig av egenskaper, ferdigheter, kultur og etnisitet.

ReferanserRediger

Mål og Strategidokument, Frelsesarmeens sosialtjeneste 2000