Freden i Moskva 1940

Freden i Moskva 1940 var avslutningen på vinterkrigen mellom Finland og Sovjetunionen og ble innledet den 7. mars 1940 ved at den finske statsminister Ryti og en forhandlingsdelegasjon ankom Moskva. Finnene ble tvunget til å godta de sovjetiske kravene på bl.a. Det karelske nes med Viborg, Kexholm, vestre del av Fiskerhalvøya, samt rett til å få forpakte Hangöodden. Fredsavtalen ble datert den 12. mars, men signert tidlig om morgenen den 13. mars hvorpå kampene opphørte samme dag kl. 11.00.

Områder Finland måtte avstå som følge av fredsavtalen

De store landavståelsene ble et hardt slag for det finske folket og tankene på revansje førte til fortsettelseskrigen 1941-1944.

Områdene Finland måtte avstå

rediger
Fredsavtalen krevde videre at
  • Finland skulle forpakte ut Hangö til Sovjetunionen som flåtebase i 30 år
  • Finland skulle yte erstatning for maskiner m.v. som de evakuerte hadde tatt med fra Karelen
  • Finland ikke skulle alliere seg mot Sovjetunionen

Eksterne lenker

rediger