Fraksjonert destillasjon

Fraksjonert destillasjon er en destillasjonsmetode som kan anvendes for å separere en blanding av mange stoffer med lignende kokepunkter. Ved fraksjonert destillasjon avdampes blandingen og får passere gjennom et rør eller tårn, kalt destillasjonskolonne, som har ulike temperatur ved ulike nivåer. I kolonnen finnes også plater på ulike nivåer, der en komponent (fraksjon) i blandingen kan kondensere om temperaturen på det nivå understiger fraksjonens kokepunkt. Fraksjonen tappes av og tas vare på.

Typisk destillasjonskolonner for fraksjonert destillasjon i industrien

Fraksjonert destillasjon er blant annet en vanlig metode for å dele opp råolje i oljeraffinerier og for å rense fram ulike gasser fra flytende luft. Metoden skiller hydrokarbonene i petroleum/råolje fra hverandre for å framstille ulike foredlede petroleumsprodukter: bensin, parafin, dieselolje, fyringsolje osv. Destillasjonen utnytter at de ulike hydrokarbonene kondenserer/koker ved forskjellig temperatur.

Fraksjonert destillasjon benyttes også ved fremstilling av gasser som xenon, nitrogen og neon.