Fort Uitermeer også kjent som Fortet ved Uitermeer er et av forsvarsverkene som hører til såvel Stelling van Amsterdam som både den gamle og den nye hollandske vannlinjen. Det befinner seg i sektor Oudekerk på en øy i elven Vecht ved grenden Uitermeer sørøst i kommunen Weesp i den nederlandske provinsen Noord-Holland. Fortet ble oppført i tiden rundt åttiårskrigen, og ligger nå mellom fortene ved Nigtevecht og Hinderdam. Under den kalde krigen ble fortet brukt som lager i tilfelle en mulig mobilisering. Fort Uitermeer eies av provinsen Noord-Holland, mens vollgraven og hellingene langs denne eies av Natuurmonumenten. Fortet er sammen med resten av Stelling van Amsterdam opptatt på UNESCOs verdensarvliste.

Stelling van Amsterdam
   UNESCOs verdensarv   
Fortet er et av flere anlegg i verdensarvminnet Stelling van Amsterdam
LandNederlands flagg Nederland
StedWeesp, Noord-Holland
Innskrevet1996
Kriterium II, III OG IV
Se ogsåVerdensarvsteder i Europa
ReferanseUNESCO nr. 759
Fort Uitermeer ligger i Nederland
Fort Uitermeer
Fort Uitermeer (Nederland)

Fort Uitermeers hovedoppgave var å beskytte overgangen mellom Naardermeer og Vecht, kanalen 's Gravenlandsevaart, inunderingsslusen og støtte de to andre fortene med sin ildgivning. Senere fikk det dessuten i oppdrag å beskytte jernbanelinjen mellom Amsterdam og Hilversum. I 1589 ble fortets forløper, en skanse anlagt, og i 1673 ble skansen utvidet til å omfatte en sluse i elven da et hornverk ble anlagt. Et rundt, bombesikkert tårn ble føyd til i 1845. I 1878 ble slusen revet, og en ny bygget utenfor fortet. I 1954 eller -55 ble tårnfortet sprengt innenfra, slik at kun to rom er intakte. I tiden mellom den annen verdenskrig og 1990 ble flere lagerbyninger for ammunisjon bygget, en del av disse ble revet etter 1990. I 1924 var 179 mann forlagt her, hvorav 70 var innlosjert i en lagerbygning.

Av de syv bygningene som befant seg på fortets område er nå kun en remise og tårnfortet igjen. Fortet forfalt, og først i 2003-05 ble større vedlikehold foretatt. Dette vedlikeholdet var hovedsakelig en sanering av området, og en sikring av tårnfortets yttervegg slik at det ikke skulle rase ytterligere.

Kazemat Keverdijk og Veldstelling Uitermeer hører sammen med andre kasematter til fortets utenverk. Kasematten Keverdijk er anlagt midt i de flate åkrene, og kamuflert slik at den ser ut som en sanddyne. I 1932-34 ble trær plantet for å gi ytterligere kamuflasje.

Fortets historie i årstall

rediger
 • 1589 Den første skansen blir anlagt
 • 1673 Hornverk blir anlagt rundt slusen
 • 1787 Prøysserne inntar fortet 18. september
 • 1816 Fortet overføres fra den gamle forsvarslinjen til den nye.
 • 1845 Et rundt, bombesikkert tårn oppføres i fortet.
 • 1878 Remiser bygges
 • 1885 Slusen byttes ut og remiser bygges.
 • 1913 Fortet legges til Stelling van Amsterdam
 • 1917 Luftvern blir forlagt på fortet
 • 1923 Fortet blir en del av Vesting Hollands østfront
 • 1940-45 Ble fortet brukt som lager av den tyske okkupasjonshæren
 • 1945 Medio april ble de ytre demningsdørene og broen over slusen sprengt
 • 1954-55 Tårnfortet ble sprengt og lagerbygninger bygget
 • 1955-82 (ca) I bruk som ammunisjonslager for Koninklijke Landmacht
 • 1982-94 (ca) Lager for tankverkstedet i Leusden i forbindelse med modernisering av Leopard og øvelsesområde for hæren og reservistene.
 • 1995 Overtatt av provinsen Noord-Holland.
 • 2003-05 Fortets område saneres og tårnfortets sikres.
 • 2006 Slusen graves ut

Fortet idag

rediger

En del av fortet brukes nå til lager av provinsens vann- og veivesen som faller under Rijkswaterstaat. I 2007 ble tårnet som holder tilsyn med elven restaurert. Ved tørt vær er det mulig å gå rundt fortet.

På fortet overvintrer tre ulike flaggermusarter: skjeggflaggermus (Myotis mystacinus), brunlangøre (Plecotus auritus) og vannflaggermus (Myotis daubentonii).

Eksterne lenker

rediger