Forsvarets kantiner

Forsvarets kantiner, senere Statens kantiner, var en norsk forvaltningsbedrift som hadde ansvar for driften av messe og marketenteri ved Forsvarets forlegninger.[1]

Forsvarets kantiner ble opprettet i 1959 med bakgrunn fra et kantinekontor i Forsvarsdepartementet. I 1964 ble navnet endret til Statens kantiner og bedriften fikk mandat å kunne ta på seg drift også av «sivile lunsjrom m.v. for andre statlige institusjoner».[2]

I 1997 ble forvaltningsbedriften omdannet til statsforetak[3] og formålet utvidet til å drive kantine, kiosk og cateringvirksomhet, permisjonssteder og virksomheter knyttet til permisjonsstedene. Foretaket ble organisert i to divisjoner og en sentral stab. Divisjonen Fritidskantine og Hotell fikk ansvaret for virksomheten i Forsvaret, mens Divisjon Personalrestaurant og Catering fikk ansvaret for virksomheten i det offentlige og private kantinemarked.

I 2001 ble Statens kantiner omdannet til statsaksjeselskapet Grødegaard AS og betegnelsen Servina ble innført på kantiner og personalrestauranter. Samtidig ble eierskapet overført fra Forsvarsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.

I 2005 ble hele virksomheten solgt til det danske konsernet ISS.

Referanser Rediger

  1. ^ snl.no
  2. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 3. juli 2017. Besøkt 21. juli 2017. 
  3. ^ Innst. S. nr. 17 (2000–2001)