Marketenteri (fra italiensk mercatante «handlende», av latin mercatus «handel, marked») er et utsalgssted for matvarer og lignende til soldater i felt eller garnison. Tilbudet er spesielt for menige og har vanlig utvalg tilsvarende en kiosk eller kafé. Begrepet benyttes tidvis på andre institusjoner eller bestemte arbeidsplasser.

Marketenteri ved den svenske leiren på Ladugårdsgärdet. Akvarell av Per Nordquist 1790-tallet. Värtan ved Tegeludden i bakgrunnen.

På militærøvelser av lengre varighet pleier det tidvis å finnes en feltvariant.

På amerikansk benyttes betegnelsen post exchange (PX).

Norge Rediger

Statens kantiner har drevet ambulerende kantinetjenester med spesielle kioskbiler under større øvelser i Norge som et supplement til kantinevirksomheten i leirene. I mindre avdelinger eller enheter som var forlagt avsides, ble funksjonen dekket med en «kantinekasse» med diverse tobakks- og sjokoladevarer som ble betjent av en av soldatene.

Norske varianter av marketenteri er opprettet for å betjene norske styrker i FN- eller NATO-tjeneste i utlandet. Marketenteri var også en form for tollfri butikk for FN-personell.

Eksterne lenker Rediger