Forsinkelse er det forhold at en ytelse ikke leveres til avtalt tid. Fra selgerens side foreligger det en forsinkelse når varen ikke leveres på rett tid på det avtalte sted, og dette ikke er kjøperens feil. Fra kjøperens side foreligger det forsinkelse når kjøpesummen ikke betales til avtalt tid.

Forsinkelse fra selgerens side er nedfelt i kjøpsloven § 22 [1], hvor det heter at det foreligger forsinkelse om dersom selgerens ytelse ikke blir levert eller blir levert for seint, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på dennes side. Det foreligger også forsinkelse om selgeren ikke i tide oppfyller sine plikter ellers etter kjøpet.

Forsinkelse er også regulert i en rekke andre lover, som:

Forsinkelse vil i likhet med mangler utgjøre mislighold i kontraktsrettslig forstand. En forsinkelse kan møtes med sanksjoner fra den annen part, dette følger av allmenn kontraktsrett[2]. Eksempler på sanksjoner på kjøpsrettens område er krav om oppfyllelse, erstatning eller heving, se for eksempel kjøpslovens femte kapittel [3]. I entrepriseforhold er også dagmulkt en aktuell sanksjon, og den ansvarlige part må da betale et kronebeløp for hver dag forsinkelsen varer, se for eksempel Budstadoppføringslova § 18 [4].

Referanser Rediger

  1. ^ kjøpsloven § 22 Lovdata.no
  2. ^ Simonsen, Lasse. «Kreditors mangelsbeføyelser - særlig for tilvirkningskontraktene.» i Jussens Venner (1999) s. 314, hentet fra Lovdata.no (Krever abonnement) Se punkt 2.1 for generelle kontraktsrettslige betraktninger.
  3. ^ Kapittel V. Kjøperens krav ved kontraktbrudd fra selgerens side Lovdata.no
  4. ^ Budstadoppføringslova § 18 Lovdata.no