Kontraktsrett er et rettsområde som omhandler reglene om kontraktsparters rettigheter og plikter etter en inngått avtale. Rettsområdet er nært beslektet med avtaleretten.

Se også rediger