Et formelt språk er en matematisk mengde ord, det vil si endelige strenger av bokstaver eller symboler. Mengden som disse symbolene hentes fra, kalles alfabetet som språket er definert over. Et formelt språk er ofte definert ved formell grammatikk. Ord som tilhører et formelt språk, kalles av og til «velformede ord» eller «velformulerte formler». Formelle språk er syntaktiske enheter; de er definert uten å ta hensyn til betydningen eller semantikken deres.

Formelle språk studeres i informatikk og lingvistikk. Fagfeltet formell språkteori fordyper seg i syntaksen til formelle språk.

Se også

rediger