Streng (informatikk)

sekvens av tegn, datatype

Streng (engelsk: string) brukes i informatikk og noen grener av matematikk som betegnelse på bestemte typer sekvenser eller følger. Elementene i følgen velges fra en forhåndsbestemt mengde, vanligvis kalt alfabet. Elementene i alfabetet kan være ordinære skrifttegn, og da brukes gjerne uttrykket tekststreng. Dersom alfabetet består av binære verdier (0 og 1) kan det kalles en binær streng.

I de fleste programmeringsspråk er streng en datatype som kan inneholde sekvenser av tekst eller binære data. Datatypen streng er så grunnleggende at den er implementert i så godt som alle programmeringspråk, enten som en primitiv datatype eller som en kompositt-datatype. Mange høynivåspråk har syntaks som gjør at strengverdier (som oftest tekst) kan skrives i gåseøyne som et litteral i koden.

Når to strenger legges sammen kalles det konkatenering.