Fognafjorden er en sidearm av Boknafjorden i Finnøy og Strand kommune i Rogaland. Det meste av fjorden ligger sør for øya Fogn, som den er oppkalt etter. Fjorden har innløp i vest ved de små holmene Tåde mellom Marshovet fyr i sør og Rossøya i nord. Fra her strekker fjorden seg 8 kilometer nordøstover til området øst for Fogn, der Fisterfjorden fortsetter videre nordøstover.[1]

Sørøst for Fogn stikker Årdalsfjorden seg østover og inn til Årdal i Hjelmeland. I vest grenser Fognafjorden til Hidlefjorden i sørvest, Brimsefjorden i vest og Talgjefjorden i nordvest. Medregnet Årdalsfjorden har Fognafjorden en total lengde på 18 kilometer.

Referanser

rediger
  1. ^ Fognafjorden på Norgeskart.no fra Statens kartverk