Flight lieutenant

Flight lieutenant (forkortet Flt Lt) er en offisers grad i flere lands flyvåpen. Den oppsto og er stadig i bruk i Royal Air Force, og brukes også i en rekke andre flyvåpen med historiske britiske tradisjoner. I tillegg brukes den tidvis som engelsk oversettelse av tilsvarende grad i land med en ikke-britisk, flyvåpen-spesifikk gradstruktur.

Gradens distinksjoner på Royal Air Forces tjenesteuniform: to galoner

I NATO har graden kode OF-2 i henhold til STANAG 2116.

Graden tilsvarer lieutenant (løytnant) i Royal Navy og captain (kaptein) i British Army. Den er lavere enn squadron leader og høyere enn flying officer.

Se ogsåRediger