Squadron leader

Squadron leader (forkortet Sqn Ldr) er en offisers grad i flere lands flyvåpen. Den oppsto og er stadig i bruk i Royal Air Force, og brukes også i en rekke andre flyvåpen med historiske britiske tradisjoner. I tillegg brukes den tidvis som engelsk oversettelse av tilsvarende grad i land med en ikke-britisk, flyvåpen-spesifikk gradstruktur.

Gradens distinksjoner på Royal Air Forces tjenesteuniform: to vanlige galoner og én smal galon

I NATO har graden kode OF-3 i henhold til STANAG 2116.

Graden tilsvarer lieutenant commander i Royal Navy og major i British Army. Den er lavere enn wing commander og høyere enn flight lieutenant.