Fiskemel er et mel som produseres av fiskehoder, fiskerygger og annet avfall fra konsumfiskindustrien, eller fra fisk som ikke går til konsum (industrifisk). Fiskemel har et høyt innhold av proteiner og mineraler.

Fiskemel

Fiskemel av sild ble produsert i Norge allerede i vikingtida.[trenger referanse] Marco Polo nevner bruk av fiskemel i sin bok om sin reise til Kina på 1400-tallet.[trenger referanse]

Fiskemel brukes som proteinforsterkende tilsats i fôr til oppdrettsfisk og husdyr. I 2003 vedtok EØS-komiteen å forby fiskemel i fôr til drøvtyggere. Bakgrunnen var frykten for at fiskemel ved et uhell blir forurensa av kjøttbeinmel fra landdyr som kunne være smitta av kugalskap, fordi produksjonen av fiskemel og kjøttbeinmel mange steder går om hverandre. I Norge er produksjonslinjene rene (fiskemelprodusenetene produserer bare fiskemel), slik at denne type forurensning ikke kan skje, men regjeringen valgte likevel å følge forskriften.[trenger referanse]

Norske produsenter rediger

Austevoll Seafood og Copeinca er notert på Oslo børs.

Eksterne lenker rediger

Litteratur rediger