EØS-komiteen

EØS-komiteen er et organ i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Komiteen består av representanter for Island, Liechtenstein, Norge, Europakommisjonen og EUs medlemsland. EØS-komiteens funksjon er å godkjenne innføringen av forordninger og direktiver fra EU i de tre EØS-landene som ikke er EU-medlemmer.

EØS-komiteen var opprinnelig et interimorgan i EFTA, som ble opprettet i forbindelse med EØS-forhandlingene 19891991 for å koordinere nye EU-direktiver med EFTA-landenes lovgivning. Etter at Sveits hadde forkastet EØS-avtalen, fortsatte de øvrige EFTA-land koordineringen frem til Finland, Sverige og Østerrike ble EU-medlemmer 1. januar 1995. Det juridiske grunnlag for EØS-komiteen er nå avtale av 29. desember 1994 mellom Norge og Island, som i fortalen henviser til Korfuavtalen. EFTA-sekretariatet utarbeider dokumenter for EFTAs faste komite. Disse dokumentene dekker også EØS-komiteen som ikke har noe eget sekretariat.

Eksterne lenkerRediger