Interim betyr midlertidig og brukes blant annet for å betegne statsrettslige og folkerettslige nydannelser som ennå ikke er blitt permanente fordi de forutsetninger som er satt i konstitusjonen ennå ikke er brakt i orden.

Brukes også innen foreninger og organisasjoner om midlertidig styre (interimsstyre), frem til et styre har blitt valgt etter vedtektene.