Firroing er en robåt med fire par årer. På Midt-Vestlandet kunne den bli kalt firkeiping eller slagkeiping, på Sørvestlandet for åttring. Begrepet åttring har ellers flytende bruk, og betyr ulike robåtstørrelser forskjellige steder på kysten. I Trøndelag kaltes den gjerne firing eller fyreng, men kunne ha et ekstra par årefester «på slaget», dvs. i framskuten, og slik ha fem par årer. I Nord-Norge kaltes den ofte for firing eller firæring.