Se også diktet Fasti av Ovid

Fasti (latin fas, av fastus)[1] var kalenderen i Romerriket. Opprinnelig betød ordet dager det kunne holdes rettergang (og lignende sivile gjøremål), og det motsatte var dies nefasti (eller feriae) – festdager, men ordet fikk etter hvert en utvidet betydning av kalender eller fortegnelse over dager. Etter Romerrikets nedgang fortsatte ordet fasti å bli benyttet i tilsvarende nedtegnelser i det kristne Europa og i senere vestlig kultur. På den romerske republikkens tid fantes det om lag 40 festdager i løpet av året. I den etterfølgende keisertiden ble antallet festdager utvidet.

Fasti Antiates Maiores, en før-juliansk kalender i en rekonstruert tegning.

Forfatteren Ovids dikt Fasti er en poetisk-didaktisk framstilling av festdagene.

Religion og lovRediger

Fasti er flertall av det latinske adjektivet fastus, mest vanlig benyttet som et substantiv. Ordet er avledet fra fas i betydningen «det som er tillatt», det vil si «det som er tillatt (lovlig) i henhold til gudene». Fas er et sentralt konsept i romersk religion. Selv om det tidvis er oversatt som «guddommelig lov»,[2] er fas mer presist det som «religiøst lovlig», [3] I offentlig religion ble fas est erklært før en påkrevd handling ble annonsert eller tillatt av romersk religiøs skikk og ved guddommelig lov.[4] Fasti dies var dager hvor forretning kunne bli utført uten ugudelighet. Det var i kontrast til dies nefasti som var dager hvor forsamlinger eller domstoler ikke kunne sammenkalles. Ordet fasti kom således til å få betydningen «lister organisert av tid». Den verdslige strukturen adskilte fasti fra regesta som ganske enkelt var lister over eiendom eller eiendeler, slik som land eller dokumenter, eller transaksjoner som overførte eiendommer.

ReferanserRediger

  1. ^ «fastus», Wiktionary
  2. ^ Beard, Mary et al. (1998): Religions of Rome: Volume 1, a History, Cambridge University Press, s. 370. Her benyttet i en kristen kontekst med referanse til Konstantin den stores tale i 314 e.Kr. angående striden med donatister.
  3. ^ Schilling, Robert (1992): «Roman Festivals» i: Roman and European Mythologies, University of Chicago Press, s. 92; Orestano, R. (1939): «Dal ius al fas» i: Bullettino dell'Istituto di diritto romano 46, s. 244 ff.
  4. ^ Lipka, Michael (2009): Roman Gods: A Conceptual Approach, Brill, s. 113

Se ogsåRediger