Falningsjøen er en innsjø i Tynset kommune i Innlandet. Den er inntaks- og hovedmagasin for Ulset kraftverk. Magasinet rommer 125 millioner kubikkmeter vann og har en reguleringshøyde på 47,5 m (av dette er 25,5 meter oppdemming og 22 meter senking under naturlig vannstand). Falningssjøen og Sverjesjøen, som er regulert for samme kraftverk, har samme høyde ved høyeste vannstand. Før reguleringen hadde innsjøen en høyde på 847 moh. og et areal på 1,1 km², mens arealet ved høyeste vannstand nå er 4,2 km². Vannet ledes i tunnel til kraftverket. Sjøen er oppdemt med en fyllingsdam, og om lag 1 900 dekar mark ble neddemmet. Anleggsarbeidet på kraftverket begynte i 1982 og var ferdig i 1985.[3]

Falningsjøen
LandNorge
FylkeInnlandet
KommuneTynset
Areal 4,23 km²[1]
Reguleringshøyde872,5–825 moh. [1]
Magasinvolum 125 mill. m³[1]
Nedbørfelt 22,21 km²[2]
VassdragOrkla
TilløpGardåa
UtløpFalninga
Posisjon
UTM-koord.32V 572623 6942816
Kart
Falningsjøen
62°36′32″N 10°24′54″Ø

Referanser rediger

  1. ^ a b c «NVE Atlas». Vannkraft – Utbygd vannkraft – Magasin. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 23. april 2015
  2. ^ «NVE Atlas». Vassdrag – Nedbørfelt – Regine-enhet. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 23. april 2015
  3. ^ Kraftverkene i Orkla (1986): Orkla-utbyggingen. En oversikt over utbyggingen og kostnadene. Berkåk, 1986.