Fellesoperativt hovedkvarter

(Omdirigert fra «FOHK»)

Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) var det norske Forsvarets sentrale fellesoperative kommando, med ansvar for å planlegge og lede norske operasjoner i inn- og utland i fred, krise og krig. FOHK ble lagt ned 1. august 2009 og erstattet av Forsvarets operative hovedkvarter.

Underliggende enheter: Landsdelskommando Nord-Norge (LDKN) var underlagt FOHK. LDKN var lokalisert på Reitan utenfor Bodø.

FOHK var samlokalisert med NATOs treningssenter Joint Warfare CentreJåttå ved Stavanger.

Eksterne lenker Rediger