Experimental Aircraft Association

Experimental Aircraft Association er en internasjonal organisasjon av privatpersoner som bygger fly selv med omkring 160 000 medlemmer. Organisasjonen har hovedkontor i Oshkosh, Wisconsin i USA og har omkring 1000 lokalforeninger i et stort antall land. Det kan dannes lokalforening om det er 10 eller flere medlemmer i et geografisk område. Paul Poberenzy har vært president i organisasjonen de fleste årene siden den ble dannet i 1953.

Foreningen gir ut et eget tidsskrift «Sport Aviation». Den arrangerer to svære flystevner i året. Det ene i Oshkosh i august og det andre «Sun and Fun» i Lakeland i Florida i april. De lokale og nasjonale foreningene arrangerer medlemsmøter og «Fly in» som er samlinger av mange selvbyggere og interesserte, gjerne på en idyllisk liten flyplass dit de fleste kommer i eget selvbygget fly.

SelvbyggerflyRediger

Flyene kan enten bygges fra egne tegninger, fra kjøpte tegninger, eller flyet kjøpes som byggesett med mange grader av ferdigstilling fra fabrikk. Alle som bygger selvbyggerfly i Norge må være medlem av EAA for å få de offisielle godkjenninger som er nødvendig for å bruke flyet.[trenger referanse]

Flyene godkjennes etter regelverk for «experimental» fly. Luftfartstilsynet utsteder prøveflygingstillatelse, luftdyktighetsbevis og registreringsdokumenter. Under byggingen følges et fastsatt inspeksjonsprogram og det oppnevnes en godkjent kontrollant før byggingen begynner. Inspektøren er medlem av organisasjonen og gjør inspeksjonen som frivillig oppdrag. Inspeksjon og dokumentasjon skjer i et samarbeide mellom luftfartstilsynet og EAA med endel delegasjoner fra luftfartstilsynet til EAA. Ett av mange krav i regelverket er at det skal være skrevet «EXPERIMENTAL» i flyet, på en slik måte at det er umulig å overse når en setter seg inn i flyet. Eieren skal ha utført halvparten av byggearbeidet på flyet for å få prosjektet godkjent.

For små fly som kommer inn under regelverket for mikrofly er det et annet regelverk som følges i et samarbeide mellom luftfartstilsynet og mikroflyseksjonen i Norsk Luftsportsforbund.

Det er ekstremt uvanlig å tegne flyet selv og bygge det. Det har skjedd at flyingeniører eller aerodynamikere har bygget slike fly privat. For enkelte eldre flymodeller er det mulig å kjøpe tegningene og bygge etter disse. Det finnes mange leverandører av moderne flybyggesett. De leverer det aller meste av materialene og deler som halvfabrikata, eventuelt unntatt lakk, lim, tepper, radioutstyr, flyinstrumenter, motor, propell etc.

Ved bygging av selvbyggerfly kan store deler av investeringen utsettes til flyet er nesten ferdigbygget, siden de dyreste enhetene er motor og propell. Flyinstrumenter og flyradioutstyr er også dyre enheter som kan kjøpes og monteres på slutten av prosjektet.

Selvbyggere som har annen fulltidsjobb og bygger flyet i tilknytning til hjemmet, bruker ofte omkring ett år dersom det meste av tilgjengelig fritid benyttes. Mange selvbyggerprosjekter har tatt et stort antall år før det ferdigstilles, og det er mange selvbyggerprosjekter som står mer eller mindre halvferdige.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger