Ex auditorio

Ex auditorio (latin, «fra tilhørernes krets», «fra auditoriet») er en tilhører som opptrer som opponent under en doktordisputas (opponent ex auditorio), ved å stille spørsmål til doktoranden. De offisielle opponentene, som er utnevnt av universitetet, kalles opponenter ex officio.