Disputasen i Leipzig

Disputasen i Leipzig i 1519 framstilt i et maleri fra 1860-tallet

Disputasen i Leipzig var en teologisk diskusjon om Martin Luthers reformatoriske idéer fra den 27. juni til den 16. juli 1519. Det fant sted på Pleissenburg (Pleißenburg) i Leipzig i Tyskland, som var en del av universitetsområdet. Først var det bare en disputasjon mellom Johann Tetzel og Andreas Karlstadt, men den tredje dagen tok også Luther del. Luthers «feil» var denne gang at han ikke dømte de hussitiske idéene.

Se ogsåRediger