Doktorand

Doktorand er i Norge betegnelsen på en person som forsvarer en avhandling under en disputas for å oppnå doktorgrad.

I Sverige brukes doktorand også om personer som skriver en doktorgradsavhandling, dvs. omtrent på samme måte som den norske betegnelsen doktorgradskandidat eller ph.d.-student. Begrepet brukes også tilsvarende i Tyskland.