Erik Johan Jessen

Erik Johan Jessen-Schardebøll (født 4. november 1705 i Jevenstedt ved Rendsburg, død 26. august 1783 i København) var en dansk historisk og topografisk samler, kjent for å ha utgitt en topografisk beskrivelse over kongeriket Norge.

Erik Johan Jessen
Født4. nov. 1705Rediger på Wikidata
Død26. aug. 1783Rediger på Wikidata (77 år)
Beskjeftigelse Assessor, skribentRediger på Wikidata
Nasjonalitet DanmarkRediger på Wikidata
Denne runebommen er avbildet og beskrevet i hans Afhandling om de Norske Finners og Lappers Hedenske Religion fra 1767

Liv og virkeRediger

BakgrunnRediger

Erik Johan Jessen var sønn av gejstlig assessor i Rendsburgs Consistorium Benedictus Johannes Jessen-Schardeböll (1670–1712) og hustru Dorothea Elisabeth Eilers (1686–1721) som var prest i Jevenstedt, og studerte først teologi, før han i 1732 dro til Jena for å studere rettsvitenskap.

EmbedsmannRediger

I 1735 ble han assessor ved hovretten i København, 1739 sekretær i det danske kancelli, 1745 kancelliråd, 1746 generalkirkeinspektør, 1754 justisråd og 1768 etatsråd. Han var medlem av Det kgl. genealogiske og heraldiske Selskab fra stiftelsen i 1777, samt av Videnskabernes Selskab i Throndhjem. Han blev 16.10.1750 gift med Gertrud Catharina Brinck (1730–1798), eneste overlevende barn af Oberst Søren Brinck (1668–1743)og hustru Anne Maria Fesler (1684-1782).

Etter initiativ av brødrene Carl og Johan Ludvig von Holstein påtok Jessen seg i begynnelen av året 1743 å utarbeide en beskrivelse over riker og land underlagt kongen av Danmark. Med dette verket for øye sendte kancelliet ut en mengde spørsmål til stifter og amter både i Norge og i Danmark. Det kom inn et stort materiale, mest fra Norge, mens det danske materialet senere ble overlatt Erik Pontoppidan og Hans de Hofman til bruk ved utgivelsen av Danske Atlas.

Jessen fikk hjelp til arbeidet med Norge av noen norske studenter, og blant disse ble Hans Steenbuch hans medarbeider gjennom seks år. Steenbuch synes også å være den egentlige forfatter til første del av verket, som kom ut i Jessens navn i 1763: Det Kongerige Norge, fremstillet efter dets naturlige og borgerlige Tilstand. Fortsettelsen av verket kom aldri til å bli realisert.

BibliografiRediger

  • Knud Leem, Erich Johan Jessen-S[chardeböll], Johan Ernst Gunnerus: Knud Leems ... Beskrivelse over Finmarkens Lapper, deres Tungemaal, Levemaade og forrige Afgudsdyrkelse, oplyst ved mange Kaabberstykker = Canuti Leemii ... De Lapponibus Finmarchiæ, eorumqve lingva, vita et religione pristina commentatio, multis tabulis aeneis illustrata / med J.E. Gunneri Anmærkninger & E.J. Jessen-S Afhandling om de Norske Finners og Lappers Hedenske Religion. Trykt udi det Kongel. Wæysenhuses Bogtrykkerie af G.G. Salikath. Kiøbenhavn 1767.
  • J-S. har efterladt betydelige Samlinger, der findes i det danske Rigsarkiv. De fleste af hans Samlinger bevaret paa det store kongl. Bibliothek i Kjøbenhavn, navnlig de ovennævnte norske Besvarelser i den Kallske Samling. Af Genealogi har han kun udgivet «Stammtafeln u. histor. Nachrichten der Familie derer von Jessen-Schardeböll» (1771). Hans øvrige trykte Arbejder bestaa i en Beskrivelse over Frederik V’s og Dronning Louises Salvingsfest (1747).

KilderRediger

  • Dansk biografisk Lexikon [1]
  • Stammtafeln derer Cimbrisschen Alt-Edlen Famile der er von Jessen aus dem Schardeböll. Jessen-Schardeböll, Erich Johann. Eget forlag. December 1771.
  • Lars Rømer-Nygaard, "Familien Rømer-Nygaard". Slægts-topografisk atlas. København 2012.