Emergens er prosesser der et komplekst mønster dannes ut ifra samspill mellom enkle strukturer eller atferder.

En 'katedral' laget av enkle termitter. Et eksempel på emergens i naturen.

Ofte kan et system som er enkelt på mikroskopisk nivå resultere i stor kompleksitetmakroskopisk nivå, og man sier da at makroegenskapene emergerer fra mikroegenskapene. Et eksempel er et finansmarked, der enkelte aktørers beslutninger og handlinger via veldefinerte handlingsmønster resulterer i en ikke-triviell og uforutsigbar priskurve. Andre områder der emergens har stor betydning, er innen fyskalske og biologiske systemer.