Finansmarked

marked hvor aktører kan handle grupper av varer som seg imellom er innbyrdes ombyttelige, f.eks. aksjer, obligasjoner, råvarer og valuta

Et finansmarked er et marked hvor aktører kan handle grupper av varer som seg imellom er innbyrdes ombyttelige. Eksempler på slike varer kan være verdipapirer som aksjer (aksjemarked) eller råvarer som gull.