Makroskopisk (av gresk μακρο «makro» – stor) betegner i dagligtale lengdeskalaer som er synlige med det blotte øye, dvs. større enn 1 mm.

I fysikken er betydningen mer knyttet til metode enn direkte lengeskala. Makroskopisk betegner systemer hvor stoff kan betraktes som kontinuum, dvs. en kan dele opp materien og den vil se likedan ut. Dette står i kontrast til mikroskopisk fysikk, f.eks. på atomskala. Klassisk fysikk er makroskopisk, mens kvantemekanikk ikke er det. Makroskopisk fysikk er i hovedsak over 1 μm

Se også

rediger