En embetsed er et løfte som avlegges ved tiltredelse til et embete. Avgivelse av embetsed er et typisk krav som stilles til statssjefer og høyere embetsmenn før de tiltrer sitt embete. Eden kan være symbolsk, men det kan også være forbundet med straff eller andre sanksjoner å bryte den.

Lyndon B. Johnson avgir embetsed som USAs president etter attentatet mot John F. Kennedy
Hamid Karzai avgir embetsed som Afghanistans president
Kadetter ved USAs luftkrigsskole avgir embetsed som offiserer i flyvåpenet
Volker Bouffier avgir embetsed som ministerpresident i Hessen

I NorgeRediger

Kongen/Regenten (ikke et embete)Rediger

Grunnloven fastslår at Kongen skal gi følgende ed overfor Stortinget når han tiltrer: «Jeg lover og sverger å ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud den allmektige og allvitende!»[1] Er Stortinget ikke samlet skal eden avgis skriftlig overfor statsrådet, og gjentas når Stortinget samles.

Dersom statsrådet styres av en regent skal regenten, før han tiltrer ledelsen av statsrådet, avgi følgende ed: «Jeg lover og sverger å ville forestå regjeringen i overensstemmelse med konstitusjonen og lovene, så sant hjelpe meg Gud den allmektige og allvitende!»[2] Regenten avgir, i motsetning til monarken, eden skriftlig for Stortinget.

EmbetsmennRediger

Trenger oppdatering: Embetseden ble avskaffet i 2020 og dette avsnittet er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon.
Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den.
 
Embedsed for byråsjef i det norske embedsverket

Embetsmenn skal avgi ed, eller forsikre hvis de er fritatt for ed, på at de vil være lydige og tro mot Kongen og Grunnloven.[3]

DommereRediger

Fagdommere er embetsmenn[4], og skal følgelig avgi embetsed som andre embetsmenn nevnt over. Dommere skal i tillegg avgi en særskilt dommerforsikring.[5] Forsikringen er fastsatt av Kongen både på bokmål og nynorsk. Bokmålsformen lyder slik: "Jeg forsikrer at jeg samvittighetsfullt vil opfylle mine plikter som dommer – at jeg vil handle og dømme således som jeg efter loven og for min samvittighet kan forsvare, og hverken av hat eller vennskap, hverken for gunst eller gave eller av annen årsak vike fra rett og rettferdighet."[6]

Lekdommere og rettsvitner skal avgi egen forsikring. En lekdommer skal avgi forsikring om at han "saavel i denne sak som i alle fremtidige saker vil gi vel agt paa alt, som forhandles i retten, og at han vil dømme saaledes, som han vet sandest og rettest at være efter loven og sakens bevisligheter".[7] Rettsvitner avgir forsikring på at de samvittighetsfullt vil oppfylle de plikter de er pålagt.[8]

ReferanserRediger