Elevråd

organ valgt av elever
(Omdirigert fra «Elevrådsleder»)

Et elevråd er et organ valgt av elevene for elevene på en skole. Elevrådet kan ha ulike funksjoner i en skole. Hvorvidt elevråd kan anses som demokratiske er gjenstand for diskusjon.[1]

Elevråd i Ghana (2013)

Elevrådets historie rediger

De første elevrådene finner man allerede på eliteskoler i England på 1600-tallet.[2] Disse elevrådene hadde en disiplinærfunksjon og fungerte som en dømmende makt mot elever.[3] Norges første elevråd ble opprettet ved Nissen pikeskole. Elevrådet der hadde ansvar for å sørge for god adferd blant medelevene.[2] Ved Nissen pikeskole var kun halve elevrådets representanter valgt fra klassene, og det ble kritisert i 1936 for å ikke sørge for et tilstrekkelig elevselvstyre.[2] Den andre halvparten var utpekt av rektor.[2] Kort tid etter Nissen pikeskole ble det etablert et elevråd i Fredrikstad. Det var først i 1964 at elevråd ble lovfestet og pliktig for hver skole.[2]

I Norge skal alle skoler opprette elevråd, med hjemmel er ifølge opplæringslova, pliktig til å opprette et elevråd.[4] Formålet med elevrådet er, ifølge opplæringsloven § 11-2 og § 11-6, å «fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane» i grunnskolen og «arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane» i videregående skole.[5]

Ifølge opplæringsloven skal elevråd i grunnskolen bestå av representanter fra klassene, mens i den videregående skolen er valgkretsen ikke spesifisert. Der skal det være én representant for hver tyvende elev. På videregående skoler har man også et elevrådsstyre. Elevrådsstyret er et utøvende organ som utgår fra elevrådets medlemmer.

Landsomfattende elevorganisasjoner rediger

Norges Gymnasiastsamband (NGS) ble stiftet i 1959. Norsk Elevorganisasjon ble opprettet i 1993. De to fusjonerte i 1999 og dannet Elevorganisasjonen.[6]Yrkesskoleelevenes og Lærlingenes Interesseorganisasjon eksisterte fra 1970 til 1994.

Referanser rediger

  1. ^ Dahle, Bjørnar Østerhus (30. juni 2018). ««Ikke velg klassens klovn!» En studie av elevrådsvalgenes demokratiske begrensninger og potensiale». Besøkt 20. januar 2021.  Masteroppgave, UiB
  2. ^ a b c d e Hareide, Berger (1972). De første elevrådene i Norge: "skoledemokratiske" tendenser i mellomkrigstiden. Oslo: Aschehoug. ISBN 8203053432. 
  3. ^ Harjo, Martine (2019). «Elevråd, demokrati og medborgerskap». Besøkt 20. januar 2021.  Masteroppgave, UiO
  4. ^ Elevråd; barneombudet.no
  5. ^ Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova); lovdata.no
  6. ^ elev.no Elevorganisasjonen

Litteratur rediger