Norsk Elevorganisasjon

Norsk Elevorganisasjon (NEO) var en interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring. Den ble stiftet i Lillestrøm i 1993 av utbrytere fra Norges Gymnasiastsamband (NGS).

NEOs idégrunnlag var å danne en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever, i motsetning til NGS som i stor grad var preget av partipolitisk fraksjonering. Den utløsende årsaken til bruddet mellom NEO og NGS var en omkonstituering i sentralstyret hvor nestlederen Olav Arvo Junttila ble byttet ut som nestleder med Bård Standal. De to organisasjonene var også uenige om «Reform 94». NEO hadde et noe mer positivt syn på reformen enn NGS.

Da Yrkesskoleelevenes- og lærlingenes interesseorganisasjon (YLI) gikk konkurs i 1994, anbefalte ledelsen i YLI alle deres medlemmer å gå inn i NEO. NEOs sentralstyre ble supplert med fire tidligere YLI-tillitsvalgte etter konkursen, og en del materiell og arkiver ble også overført NEO. Dette var trolig utslagsgivende for at NEO fikk overtaket i kampen mot NGS om å være den største elevorganisasjonen i landet. Allerede i 1996 var NEO blitt større enn NGS.

I 1997 ble det innledet forhandlinger mellom organisasjonene med tanke på sammenslåing. I 1999 ble NEO og NGS slått sammen, etter enstemmig vedtak på NGS sitt landsting, og drøyt 2/3 flertall hos NEO. De to organisasjonene dannet det som i dag er Elevorganisasjonen (EO).

NEOs ledere

rediger

Se også

rediger
Autoritetsdata