Ektepaktregisteret er et av de offentlige registrene i Brønnøysundregistrene.

Det inneholder avtaler mellom ektefeller som regulerer formuesforhold på andre måter enn det som automatisk følger av Ekteskapsloven.[1] Ektefeller som for eksempel ønsker særeie, må opprette en ektepakt. Dersom det er nødvendig at kreditorer skal måtte respektere disposisjonen må ektepakten registreres i Ektepaktregistret.

Ektepaktregistret er ikke et realregister, og registrering alene der gir ikke rettsvern for realergistrerbare eiendeler. En ektepakt som overdrar fast eiendom eller annet realregistrert formuesgode fra den ene ektefellen til den andre, må dessuten registreres i vedkommende realregister, jf. ekteskapsloven § 55[2] annet ledd, eksempelvis tinglyses fast eiendom i Grunnboken.

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger