Ekstremværet Urd

Tre veltet på sykkelsti ved Ørum den 27. desember 2016, muligvis som følge av Stormen Urd.

Orkanen Urd var en orkan som traff Nord-Europa 1. og 2. juledag, 25. og 26. desember 2016.[1] I Danmark, Norge og Færøyene nådde vindkastene flere steder over Orkangrensen på 32,6 m/s[2][3], og på færøyene var gjennomsnittlig vindhastighet målt til 52 m/s.[4] Vinden kom fra Island og områdene lenger nord. I Storbritannia fikk navnet Storm Conor.[5] I Tyskland, fikk navnet Barbara, som ikke må forveksles med en annen storm, som gikk over De britiske øyer.[6]

Færøyene slo Urd færøysk rekord i vindstyrke med vindstyrke 78,7 m/s ved Norðadalsskarð[4], mens middelvinden var på 52 m/s.[2] I Norge nådde Urd også oppover orkanstyrke på visse målestasjoner.[3] Den høyest målte vindstyrke i Norge var på 53,3 m/s, som ble målt på Elvershei ved toppen av Røldal Skisenter ved midnatt til 2. juledag.[7] I Skottland ble middevinden målt til 44,2 m/s ved en værstasjon i 1.237 meters høyde.[8] Den høyest målte vindstyrke i Danmark ble målt i Thorsminde, hvor den nådde 37,8 m/s i kastene.[2]

DanmarkRediger

I Danmark hadde Urd ikke status som orkan, da vindstyrken holdt seg under orkangrensen på 32,6 m/s i middelvind, selv om den noen steder hadde kraftigere vindkast.[9] Både den høyeste vindstyrke i middelvind (i løpet av ti minutt) og vindkast ble målt i Thorsminde, hvor den målte henholdsvis 29,4 m/s og 37,8 m/s.[9]

Urd medførte ingen personskader,[10] men medførte materielle skader, blant annet fra en Stormflo, som tok flere meter av kysten.[11] Stormrådet erklærte stormflo noen steder i landet den 27. desember 2016.[11] Stormfloen medførte stigende vannstand flere steder i landet. I Limfjorden nådde vannstanden 2,8 meter over daglig vann, mens den ved Jyllands vestkyst nådde helt opp på 3,4 meter. Området omkring Roskilde Fjord ble også påvirket.[12]

Utover de materielle ødeleggelsene påvirket Urd også Fisket da Urd tildels forhindret fiskerne i å komme ut for å fiske. Urd hadde også flyttet rundt på fiskene, så fiskerne også av den grunn fanget færre fisk. Formannen for fiskehandlerne vurderte før nyttår at det ble fanget 10% av den normale fangst.[13] Det påvirket også pris på torsk, som steg til det doble av normalpris.[13]

Både før og under Urds herjinger var opptil 1 500 personer i beredskap på arbeid, for å minimere skadene.[14] Urd medførte flygende gjenstander og knekte trær i Nordjylland, hvor myndighetene på grunn av livsfare frarådde å gå utenfor.[15] Noe steder har stillas holdt på å velte.[16]

Urd forstyrret også trafikken, hvor det blant annet via veltede trær brøt strømmen til togenes kjøreledninger på Sjælland, forursaket forsinkelser i Jylland og kansellerte ferjen mellom Gedser og Rostock.[17] Generelt skjedde det derimot færre skader enn under Allan, Bodil og Gorm.[18] Øresundsbroen var lukket en stund, mens det på andre tidspunkt ble frarådd å kjøre på Øresundsbroen, Svendborgsundbroen og Vejlefjordbroen med vindfølsomme kjøretøy.[15] Etter stormen ble det funnet 36 øvelsesgranater ved Jegerpris. De hadde ligger under sanden, men ble blottlagt av Urd.[19]

Ved Risø DTU var vannet én meter fra en bygning, som huser 5 000 tønner med atomavfall. Bygningen ligger 2,43 meter over havet og er den lavest beliggende bygningen i området. Bygningen var også i fare under Stormen Bodil i #2013. Da var vannet 40 cm fra bygningen.[20]

Norge og SverigeRediger

På vestlandet ble Urd flere steder målt til orkan, som blant annet medførte at 10 000 husstander mistet strømmen, at trær veltet, og et tak er blåst av et hus.[21] I det sørlige Norge var det bølger på opptil 25 meter og høy vannstand i Oslofjorden.[22] Både vei-, ferje- og flytrafikken har vært påvirket. Flere steder helt stengt, og myndigheter frarådde all unødvendig kjøring.[23]

Urd nådde også orkanstyrke noen steder i Sverige, hvor SMHI varslet storm i den sørvestlige del av landet. I Göteborg ble Älvsborgsbron lukket.[24] Mellom den 26. og 27. desember var noen jernbanestrekninger i det sørlige Sverige lukket. Ferjeruten til Frederikshavn ble stengt.[25] De svenske vindkraftanleggene slo rekord, da de produserte 5,7 GWh på én time mot normalt mellom 2,0-2,4 GWh.[8]

FærøyeneRediger

Færøyene var rammet av flere orkaner og stormer omkring jul og nyår. Det startet med storm den 20. desember, med vindkast opptil minst 49 m/s.[26] Orkanen Barbara rammet øyene lille julaften og varte til middagstid julekveld. Orkanen hadde en middelvind på 30-40 m/s kvelden gjennom, og et vindkast ved Norðadalsskarð på 70 m/s slo rekorden på 66,9 m/s, som ble målt den 7. mars 1997 ved Mykines Fyr.[27] Alarmsentralen i Tórshavn mottok 256 meldinger om stormskader, de fleste fra Suðuroy.[28] Orkanen førte til at det sentrale Færøyene og Klaksvík var uten elektrisitet i om lag en time sent om kvelden lille julaften.[29] Orkanen Urd rammet øyene ved middagstid 1. juledag og varte inntil formiddag 2. juledag, med middelvind på 52 m/s.[4]

Orkanen Urd førte til mange skader på bygninger, biler og båter, og en kvinne brakk benet da et vindkast blåste henne over ende. Klaksvík var hardt rammet, flere biler fløy gjennom luften. Tak og huskledninger ble revet av flere hus og fløy gjennom luften og forårsaket enda flere skader. I bygda Kambsdalur i Eysturoy ble en hel fabrikkhall revet av grunnen og fløy gjennom luften. Bygdene vet Skálafjørður var også hardt rammet av skader.[30] I Tórshavn skjedde der flere skader og det samme skjedde flere andre steder på Færøyene. Ifølge Redningstjenesten i Tórshavn (Tórshavnar Sløkkilið) mottok de omkring 130-150 meldinger om skader i Tórshavn og det sentrale Færøyene, og de mistet kontrollen over situasjonen, da det ikke var mulig å kjøre mellom alle bygdene. Bl.a. var en mann i Norðadalur alene om å prøve og redde en bygning.[31] En ung kvinne fra Runavík fikk veer midt under orkanen, og siden det ikke var tilrådelig å kjøre til Landsykehuset i Tórshavn på grunn av det dårlige været, ble hun nødt til å føde hjemme. Jordmor og to portører trosset uværet og kjørte hjem til henne og hjalp henne med fødselen, som gikk godt[32]

 
Radaranlegget på toppen av Sornfelli fikk stor skade 2. juledag

Radaranlegget på toppen av fjellet Sornfelli som ble oppført av NATO i 1963 til varsling mot angrep østfra av bombefly, fikk stor skade under orkanen Urd 2. juledag. Det er to kupler på Sornfelli, begge fikk skade under stormen. Den ene fløy fullstendig av grunnen, mens den andre ble skadet. Kuplene ble etablert som en forlengelse av den amerikanske/canadiske DEW-Line (Distant Early Warning Line).[33] Etter orkanen er radaren uvirksom og skal repareres. Det er 352 plater i hver kupell. Ti år tidligere kostet hver plate 24.000 kroner. Radaren pleier å sende bilder av luftrommet over Færøyene til flytrafikken.[34] Redningsorganisasjonene på Færøyene, som for en stor del baseres på dugnad, hadde radioutstyr stående inne i kuppelen på Sornfelli, som fløy i luften i stormen, og alt deres utstyr er ødelagt. Det var en gave fra Holland og hadde en verdi på 400 000 kroner. Av ukjente årsaker var det ikke forsikret.[35]

Det blåste også kraftig natt til 28. desember, og der skjedde enkelte skader, f.eks. ble en del av rekkverket på Broen over Sandá, der forbinder Tórshavn og Argir og som åpnet tidligere på året, revet løs. Det var også meldinger om veltede trær og tak som ble revet løs.[36] Ifølge politiet på Færøyene mottok de omkring 650 anmeldelser om skader på en uke, mens de på et helt år pleier å ha omkring 800 anmeldelser.[4]

Kvelden 29. desember 2016 var det igjen orkan i visse deler av Færøyene, selv om det ikke var varslet orkan. Det skjedde flere skader bl.a. i Tvøroyri, hvor en del av taket blåste av puben nede i havnen samt andre skader på vindu og huskledning i den sentrale delen av byen. Det var også skader i Klaksvík, hvor et tak ble revet av et hus og i utkanten av Tórshavn ble en kontainer blåst ut over en skrent og endte litt senere ute på en trafikkert vei, som fører fra hovedstaden til den nordlige del av øyen Streymoy. Politiet nådde derimot å sprerre veien før halvdelen av kontaineren vippet over kanten og ned på kjørebanen. Politiet mottok over 20 anmeldelser om skader.[37] Enkelte steder ble det målt vindkast oppi 62,7 m/s og gjennomsnittsvinden var 43,4 m/s.[38]

Flere av SEVs vindmottleire i Húsahagi ved Tórshavn og i Neshagi på Eysturoy fikk skade under juleorkanerne i 2016. En av vindmøllene i Neshagi målte vind opptil 76 meter per sekund under juleorkanene. Samme sted er det tidligere målt vindkast opptil 82 m/s.[39]

Den norske lakseopdrettsvirksomheten Marine Harvests færøyske avdeling har forsøkt seg med lakseopdrett ved Sandsvág ved bygda Sandur. Det var enda på forsøksstadie, da orkanen Urd og de andre orkanene ved juletid rammet Færøyene. Virksomheten hadde hatt to ringer med 50 000 laks i hver ring, og vinteren 2016/17 var den første vinteren med laks i ringene. Etter orkanene omkring julen 2016 kunne Marine Harvest konstatere at ringene hadde klart orkanene fint, men laksen klarte det ikke, mange av dem var døde. De besluttet derfor å ta den overlevende laksen og slakte den. Det hadde vært kjempehøye bølger og meget hard havstrøm ved Sandsvág under orkanene, og dette tålte ikke laksen. Marine Harvest skal undersøke nærmere, før de tar beslutningen om de ville forsette eller ikke med lakseopdrett ved Sandsvág.[40]

Den 2. januar 2017 kunne de to store forsikringsselskapene på Færøyene konstatere at de tilsammen hadde mottatt om lag 2 400 anmeldelser om skader av juleorkanerne, som de vurderte til omkring 45-50 millioner danske kroner. Tryggingarfelagið Føroyar hadde mottatt 1700 anmeldelser, som de vurderte ville koste 30 millioner kroner, mens Trygd hadde mottatt 700 anmeldelser, som de vurderte ville koste 15-20 millioner kroner. Det var derimot for tidlig å si eksakt hvor omfattende skadene var.[41]

Den 16. januar 2017 var antallet av skader under juleorkanerne på Færøyene kommet oppi 3 000 og var vurdert å koste forsikringsselskapene 75 millioner kroner. Den største og dyreste skade skjedde, da en næringslivbygning i Kambsdalur ble revet av grunnen og fløy vekk. Tryggingarfelagið Føroyar mottok i alt 2 335 anmeldelser om skader, som ble vurdert å koste mellom 40 og 45 millioner kroner, mens forsikringsselskapet Trygd mottok i alt 1011 anmeldelser om stormskader, som ble vurdert å koste over 30 millioner å erstatte.[42]

ReferanserRediger

 1. ^ Hotmann, Lars Petter (25. desember 2016). «Stormen 'Urd' rammer Danmark». tv2.dk. Besøkt 27. desember 2016. 
 2. ^ a b c Bengtsen, Diana (27. desember 2016). «Urd blæste Færøerne omkuld med vindstød af dobbelt orkanstyrke». dr.dk. Besøkt 27. desember 2016. 
 3. ^ a b ««Urd» har nådd orkan styrke – flytter seg mot Østlandet». yr.no (norsk). 26. desember 2016. Besøkt 27. desember 2016. 
 4. ^ a b c d «Tage blæst af og vinduerne blæst ind: Rekord-orkan med 283 km/t på Færøerne». Ingeniøren. Besøkt 31. desember 2016. 
 5. ^ «Storm Conor brings heavy snow and high winds to Scotland». The Guardian. 26. desember 2016. Besøkt 1. januar 2017. 
 6. ^ SMHI (27. desember 2016). «Sammanfattning av stormen Urd». www.smhi.se (svensk). Besøkt 14. januar 2017. 
 7. ^ «Slik oppsummerer meteorologene «Urd»». nrk.no (norsk). 27. desember 2016. Besøkt 27. desember 2016. 
 8. ^ a b Viktorsson, Julius (27. desember 2016). «Stormen Urd blev lugnare än befarat – men slog rekord i vindkraft». sydsvenskan.se (svensk). Besøkt 14. januar 2017. 
 9. ^ a b DMI (27. desember 2016). «I kort og tal: Urd passerede Danmark». dmi.dk. Arkivert fra originalen . Besøkt 14. januar 2017. 
 10. ^ DR (27. desember 2016). «BRUGERBILLEDER Urd åd af kysterne og skabte ravage landet over». dr.dk. Besøkt 14. januar 2017. 
 11. ^ a b DR (27. desember 2016). «Urd spiste seks meter af Elses grund – huse tæt på at falde i vandet». dr.dk. Besøkt 14. januar 2017. 
 12. ^ ritzau (27. desember 2016). «Urd var vildest i Thorsminde». dr.dk. Danmarks Radio. Besøkt 14. januar 2017. 
 13. ^ a b Rasmussen, Christina (30. desember 2016). «Stormen Urd ødelægger årets torskefangst». dr.dk. Besøkt 14. januar 2017. 
 14. ^ Ingvorsen, Emil (27. desember 2016). «Op mod 1.500 redningsfolk arbejdede i døgndrift under Urd». dr.dk. Besøkt 14. januar 2017. 
 15. ^ a b ritzau (26. desember 2016). «Urd rammer Danmark hårdt». b.dk. Berlingske. Besøkt 14. januar 2017. 
 16. ^ ritzau (26. desember 2016). «Urd vælter allerede træer og stilladser». b.dk. Berlingske. Besøkt 14. januar 2017. 
 17. ^ «Eftervirkninger af stormen Urd forstyrrer togtrafik». dr.dk. DR Nyheder. 27. desember 2016. Besøkt 14. januar 2017. 
 18. ^ Quass, Lisbeth (27. desember 2016). «Forsikringsselskaber: Urd var ikke så hård ved Danmark som Gorm». dr.dk. Besøkt 14. januar 2017. 
 19. ^ Boye, Peter (30. desember 2016). «Efter stormen Urd: Granater vælter op af sandet». www.tv2lorry.dk. Besøkt 14. januar 2017. 
 20. ^ Østergaard, Christian (27. desember 2016). «Vandstand én meter fra midlertidigt atomskrot-lager». www.ing.dk. Besøkt 27. januar 2017. 
 21. ^ ritzau (26. desember 2016). «Urd puster sig op til orkan og vælter Norges træer og tage». b.dk. Berlingske. Besøkt 14. januar 2017. 
 22. ^ Eriksen, Nicolai (25. desember 2016). «Ekstremværet «Urd» i full fart mot Norge. Det ventes bølger på opp mot 25 meter». dagbladet.no (norsk). Besøkt 14. januar 2017. 
 23. ^ Brustad, Line (26. desember 2016). «Ekstremværet er i gang - orkan rapportert i Rogaland». dagbladet.no (norsk). Besøkt 14. januar 2017. 
 24. ^ Schulman, Mikael; Kraemer, Maria von (26. desember 2016). «Stormen Urd svepte kraftigt in över Norge och Sverige». yle.fi (svensk). Besøkt 14. januar 2017. 
 25. ^ Eklundh, Johanna (27. desember 2016). «Här stängs tågtrafiken av stormen». svt.se (svensk). Besøkt 14. januar 2017. 
 26. ^ Nielsen, Jóanis Albert (20. desember 2016). «Seinastu vindmátingarnar - tað er kolandi stormur upp í 49 m/sek.». jn.fo. Besøkt 2. januar 2017. 
 27. ^ Mørk, Thomas (24. desember 2016). «Ekstreme vindstød rammer Færøerne under juleorkan». TV2. Besøkt 3. januar 2017. 
 28. ^ Olsen, Jón Klein; Klein, Dan (26. desember 2016). «Orkanerne Barbara og Urd hærget på Færøerne». Oyggjatíðindi. Besøkt 2. januar 2017. 
 29. ^ Leo, Jens Hákun (23. desember 2016). «Streymurin farin í øllum meginøkinum». portal.fo. Arkivert fra originalen . Besøkt 3. januar 2017. 
 30. ^ Leo, Jens Hákun (26. desember 2016). «Ódnarveðrið av á hesum sinni». portal.fo. Arkivert fra originalen . Besøkt 30. desember 2016. 
 31. ^ Holm, Barbara (25. desember 2016). «Millum 130 og 150 skaðar í miðstaðarøkinum». in.fo. Arkivert fra originalen . Besøkt 30. desember 2016. 
 32. ^ Holm, Barbara (31. desember 2016). «Diana mátti eiga heima í ódnarveðrinum». Arkivert fra originalen . Besøkt 2. januar 2017. 
 33. ^ «2. FLYVESTATIONEN I MJØRKADAL OG SORNFELLI RADAR.». Ministeriet Slot og Kulturstyrelsen. Arkivert fra originalen . Besøkt 10. januar 2017. 
 34. ^ Godtfred, Bogi (27. desember 2016). «Ongar radaramyndir av Sornfelli». Kringvarp Føroya. Besøkt 10. januar 2017. 
 35. ^ Egholm, Sverri (10. januar 2017). «Radioútgerð fyri 400.000 fór í jólaódnunum». Portal.fo. Arkivert fra originalen . Besøkt 10. januar 2017. 
 36. ^ Løwe, Beinta; Mohr, Bjarni (28. desember 2016). «Fleiri vindskaðar fráboðaðir». kvf.fo. Besøkt 3. januar 2017. 
 37. ^ Djurhuus, Høgni; Mohr, Bjarni (30. desember 2016). «Fjórða ódnin í eina viku (Fjerde orkan på en uge)». Kringvarp Føroya. Besøkt 2. januar 2017. 
 38. ^ Bertholdsen, Áki (30. desember 2016). «Púrasta tikin á bóli av óveðrinum í kvøld». in.fo. Arkivert fra originalen . Besøkt 3. januar 2017. 
 39. ^ Dalsgaard, Marjun; Mohr, Bjarni (8. januar 2017). «Ódnirnar fóru illa við vindmyllunum». Kringvarp Føroya. Besøkt 8. januar 2017. 
 40. ^ Bertholdsen, Áki (9. januar 2017). «Alingin á Sandsvág toldi ikki ódnarveðrið». in.fo. Arkivert fra originalen . Besøkt 10. januar 2017. 
 41. ^ Leo, Jens Hákun (2. januar 2017). «Milliónaódnirnar: Nú mugu tryggingarfeløgini punga út». Arkivert fra originalen . Besøkt 3. januar 2017. 
 42. ^ Mohr, Bjarni (16. januar 2017). «Skaðar fyri 75 milliónir». Kringvarp Føroya. Besøkt 16. januar 2017.