Ekstremværet Narve

Figuren viser den synoptiske situasjonen den 20. januar 2006 da ekstremværet Narve var på sitt sterkeste. Et høytrykk ligger over Kolahalvøya, mens et lavtrykk ligg over Jan Mayen. Legg merke til de tette isobarene over Midt- og Nord-Norge, som gav den kraftige vinden. Kilde: Meteorologisk institutt

Ekstremværet Narve var et ekstremvær som rammet Norge fra 17. til 22. januar 2006.

Ekstremværet ble forårsaket av et kraftig høytrykk over det nordlige Sibir kombinert med et lavtrykk i Norskehavet. Lite vind i høyere luftlag førte til at lavtrykket ble liggende i ro, mens høytrykket flyttet seg vestover til området Kapp KaninKolahalvøya. Dette førte til sterk vind og fallende temperatur i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Mest uvanlig ved hendelsen var den kraftige vindens lange varighet, samt at den kom fra øst-sørøst.

Fra 17. til 19. januar sank temperaturen i de berørte områdene til mellom -25 og -10 grader Celcius. Medregnet vindstyrken tilsvarte dette en effektiv temperatur på ned mot femti minusgrader. Temperaturfallet startet i nord og beveget seg gjennom perioden sørover.

Fra 17. januar ble Finnmark rammet av sterk vind, stedvis full storm. Fra 18. januar blåste det liten storm i Troms, og på bankene utenfor Nordland. Kvelden 19. januar og natt til 20. januar økte vindstyrken til full storm også i Troms og Nordland. Svært sterke vindkast med orkans styrke ble målt: 75 knopSørkjosen, 73 knop i Sandnessjøen og 71 knop i Brønnøysund. Vinden avtok 20. januar.

Det ble meldt om mindre personskader. Samme måned anslo forsikringsselskapene foreløpig de materielle skadene til 50 millioner kroner. I etterkant meldte Kystverket også om omfattende skader på moloer og navigasjonsinstallasjoner i Nord-Norge.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger