Kapp Kanin

Kapp Kanin (russisk: Ка́нин Нос – Kanin Nos) er det nordligste punktet på Kaninhalvøya i Russland. Det ligger ytterst på et langt nes som stikker ut mot nordvest, mellom Barentshavet i nord og Kvitsjøen i sør. Grensen mellom de to havene regnes vanligvis å gå mellom Kapp Kanin i øst og Svjatoj NosKolahalvøya i vest.

Kapp Kanin
LandRussland Russland

Kapp Kanin
68°39′31″N 43°16′16″Ø

Kysten ved Kapp Kanin domineres av bratte klipper på 15–27 meters høyde, og det går sterke havstrømmer rundt neset. Klimaet er arktisk og vegetasjonen består hovedsakelig av tundra. På Kapp Kanin ligger et fyrtårn, en værstasjon, og et radiofyr for sjø- og luftfart. Det drives en del reindrift i området.