Åpne hovedmenyen
Kartonger med lettmelk av typen som tidligere het «Ekstra lett melk»

Ekstra lett melk er den tidligere betegnelsen på en type bearbeidet kumelk som kom på det norske markedet i 2000.[1] Melken ble homogenisert og pasturisert, og ble solgt og oppbevart kjølig. Norske meierier produserte denne melkevarianten med 0,5–0,7 % fett, og den ble beriket med vitamin D.[2]

Det svenske motstykket til ekstra lett melk heter lättmjölk, mens det som i Norge tradisjonelt har blitt kalt lettmelk heter mellanmjölk i Sverige.[3]

I 2016 trådte en ny forskrift i kraft som medførte at det ikke lenger var tillatt å kalle en melketype for «ekstra lett», dette for å unngå at forbrukerne ble villedet.[4] Produktet ble videreført, men med annen betegnelse.

ReferanserRediger