Åpne hovedmenyen

Eiler Hagerup (embetsmann)

norsk embetsmann

UtdanningRediger

Han studerte fra 1753, fikk teologisk embetseksamen i 1757, men fortsatte å ta jusfag som endte med dansk-juridisk eksamen i 1762. Så tok han en lengre tur til utlandet, først til Sverige, så 1763 til Tyskland, 1764 i Frankrike og tilbake til Danmark i 1765.

DiktetRediger

I 1767 utga han anonymt et dikt som opprørte kong Christian VII. Det het "Brev om Kærlighed til Fædrelandet" og gikk mot det Tyge Rothe sto for i landboreformene. Hagerup mente man måtte satse på de som var oppvokst i fedrelandet, ikke alle disse utlendingene.[3] Han motarbeidet dermed kongen og resten ved å fremme borgernes rettigheter på bekostning av utenlandsk innflytelse.

Amtmann nordpåRediger

Fra 1768 til 1771 var han amtmann i Finmarkens amt, og bodde i Alten-Talvig, det som i dag er Alta.[4]

Fra denne tiden skrev han senere bøker om næringsliv nordpå. Han var medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Kommisærtiden i KøbenhavnRediger

Han fikk i 1771 jobb i København, som 4. kommissær ved finanskollegiets norgeskontor. Etter Struenseeskandalen 1773 rykket han opp til 3. kommisær i tollvesenet, mer spesifikt det Vestindisk-guineisk Rente- samt Generaltoldkammer.

Så ble han gift og justisråd i 1774 og etatsråd i 1779.

FamilieRediger

Foreldrene var Anna Cathrine Barhow (død 1737) og Eiler Hagerup d.e. som var biskop i Nidaros bispedømme. Søstra Ingeborg Cathrine ble gift med handelsmann og godseier Hans Holtermann, mens Christine Margrethe med Melchior Falch.

Eiler selv giftet seg i 1774 i Kalundborg, Holbæk med Christine Marie Schmit 1757–1824 som var datter av en apoteker og assessor i byen Horsens. Deres tre barn ble født i Danmark.

Han ble stamfar til en betydelig gren av familien Hagerup i Danmark, samt oldefar til bokhandler Hans Hagerup som fikk utgitt verket: Familien Hagerup i Danmark og Norge, i København i 1902 på sitt forlag H. Hagerup.

Se Hagerup (slekt)

UtgivelserRediger

  • Brev om kærlighed til fædrenelandet, 1767
  • Fiskerier, 1771
  • Tanker om en kjøbstads anlæggelse i Nordlandene, Ugeskriftet Samlerens, bind 1, nr 9–11, 1787, Kbh. Et mulighetsstudie for det som i 1794 ble kjøpstaden Tromsø

ReferanserRediger

  1. ^ Erlandsen oppgir (s.27) 18. mai 1795 som dødsdato (Erlandsen, Andreas (1857): Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Trondhjems Stift. Christiania: Chr. Tønsbergs forlag.)
  2. ^ Om Eiler Hagerup, fra Dansk Biografisk Lexikon
  3. ^ National offensiv i denstoredanske.dk, sist lest den 19. juli 2018.
  4. ^ Axel Hagemann, Uddrag af Altens Kirkebøger 1705—1814, Personalhistorisk Tidsskrift.


Forgjenger:
 Gunder Gundersen Hammer 
Amtmann i Finnmark
Etterfølger:
 Torkil Fieldsted