Liste over Finnmarks fylkesmenn

Wikimedia-listeartikkel
Artikkelen inngår i serien om

Politikk i
Finnmark

Fylkesvåpenet
Fylkeskommunen

Fylkestingsvalg

Fylkesordførere

Fylkesrådsledere

Fylkesråder

Fylkestinget 2015–2019

Stortingsvalg

2009 · 2013

Stortingsrepresentanter

Fylkesmannen

Finnmarks fylkesmenn

Liste over Finnmarks fylkesmenn begynner i 1661,[1][2][3] og omfatter amtmenn i Vardøhus amt (1661-1787) og Finmarkens amt (1787-1919) og fylkesmenn i Finnmark fylke siden 1919.

Ved en kongelig resolusjon av 1660 ble det slått fast at Vardøhus amt skulle opprettes. Vardøhus amt var et underamt under Trondhjems stiftamt frem til 1866, og deretter under Tromsø stiftamt til 1918. Geografisk tilsvarte amtet det tidligere Vardøhus len, som ble gjort til hovedlen i 1576, etter tidligere å ha ligget under Bergenhus len. I 1680 ble Vardøhus amt innlemmet i Nordlandenes amt, som samtidig skiftet navn til Nordlands amt, men Vardøhus ble skilt ut igjen allerede i 1685.

Den 5. september 1787 ble Senjen og Tromsø fogderi overført fra Nordlands amt til Vardøhus amt. Vardøhus amt skiftet samtidig navn til Finnmarkens amt. Den 1. oktober 1866 ble fogderiet skilt ut som eget amt under navnet Tromsø amt.

Ved Lov om forandring av rikets inddelingsnavn av 14. august 1918,[4] edret Finnmarkens amt den 1. januar 1919 navn til Finnmark fylke. Samtidig ble begrepene amt og amtmann erstattet av fylke og fylkesmann.

Fylkesmannen er regjeringens representant i sitt fylke. Han skal bidra til at Stortingets og Regjeringens vedtak og retningslinjer blir fulgt opp. Dette skjer for det første ved at fylkesmannen utfører forvaltningsoppgaver på vegne av departementene, og for det andre ved at fylkesmannen overvåker kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange typer kommunale vedtak.

Amtmanns- og fylkesmannsboligen rediger

Ved opprettelsen av Vardøhus amt, var det meningen at amtmennene skulle bo på Vardøhus festning. På grunn av den dårlige forfatningen som festningen var i, skiftet imidlertid amtmannssetet mellom Vardøhus, Vadsø og Alta frem til 1814. Et unntak var en periode fra 8. juli 1682 til 1684 da Vardøhus ble administrert av Bergen magistrat.[1]

Sammen med utnevnelsen av Johan Caspar Krogh i 1814 flyttet amtmannssetet til Tromsø. Først ved delingen av amtet 1. oktober 1866, da Senjen og Tromsø fogderi ble skilt ut som Tromsø amt, flyttet amtmannen tilbake til Finnmark.[1] Etter en diskusjon mellom Hammerfest, Alta og Vadsø om amtmannsboligens beliggenhet. Jens Holmboe var den første amtmannen med sete i Hammerfest. Den 17. november 1888 ble det bestemt at amtmannen forpliktet å bo i eller ved Vadsø, og Karl Adolf Langberg ble utnevnt til embedet. Departementet godkjente 27. februar 1893 en tomt for oppførelse av en amtmannsbolig i Vadsø. Boligen sto ferdig i 1894.[1] Fram til 2016 hadde fylkesmannen boplikt i fylkesmannsboligen i Vadsø. Denne ordningen er nå avviklet.

Fylkesmennene rediger

# Amtmann i Vardøhus amt Innsatt Avgikk
1 Christoffer Orning
(1617–1676)
1661 1666
2 Fredrik Schort
(1614–1674)
1666 1667
3 Otte Hansen Bjelke
(–)
1668 1679
4 Knud Ovessøn Gjedde[5]
(1635–1708)
1680 1682
Bergen magistrat[5] 1682 1684
5 Hans Hansen Lilienskiold
(1650–1703)
1684 1701
6 Erik Lorch
(1647–1717)
1701 1717
7 Jacob Møinichen
(1680–1718)
1717 1718
8 Nikolai Friese
(d. 1721)
1718 1720
9 Peter Siedelmann
(d. 1729)
1720 1729
10 Henrik Frimann[6]
(1678–1738)
1730 1738
11 Rasmus Kjeldsøn
(1701–1753)
1739 1750
12 Mathias Collett
(1708–1759)
1751 1757
13 Gunder Gundersen Hammer
(1725–1772)
1757 1768
14 Eiler Hagerup
(1736–1795)
  1768 1771
15 Thorkel Jonsson Fjeldsted
(1741–1796)
1771 1778
16 Christen Heiberg
(1737–1801)
1778 1787
Amtmann i Finmarkens amt
17 Ole Hannibal Sommerfeldt
(1753–1821)
1787 1800
18 Martin Andreas Unmack
(1753-1806)
1800 1806
19 Hilmar Meincke Krohg
(1776–1851)
  1806 1811
20 Fredrik Wilhelm Wedel-Jarlsberg
(1787–1863)
  1811 1814
21 Johan Caspar Krogh
(1776–1831)
1814 1828
22 Christian Ulrik Kastrup
(1784–1850)
1828 1829
23 Ulrik Frederik Cappelen
(1797–1864)
1829 1833
24 Ole Edvard Buck
(1799–1843)
1833 1839
Mons Lie (konstituert)[7]
(1803–1881)
1839 1845
25 Anton Theodor Harris
(1804–1866)
1845 1853
26 Carl Frederik Motzfeldt
(1808–1902)
  1854 1857
27 Mathias Bonsach Krogh Nannestad
(1815–1878)
1858 1866
28 Jens Holmboe
(1821–1891)
  1866 1874
29 Johan Blackstad
(1832–1904)
1874 1882
30 Carl Ingvart Theodor Rynning
(1837–1892)
1882 1885
31 Karl Adolf Langberg
(1850–1889)
1886 1889
32 Nikolai Prebensen
(1850–1938)
  1889 1896
33 Truls Graff
(1851–1918)
1896 1906
34 Andreas Urbye
(1869–1955)
  1906 1912
35 Johan Albrigt Rivertz
(1874–1942)
1912 1918
Fylkesmann i Finnmark fylke
35 Johan Albrigt Rivertz
(1874–1942)
1919 1921
36 Hagbarth Lund
(1877–1963)
1922 1928
37 Hans Gabrielsen[8]
(1891–1965)
1928 1941
(38) Peder Holt (konstituert)[9]
(1899–1963)
  1944 1945
(37) Hans Gabrielsen
(1891–1965)
1945 1948
38 Peder Holt
(1899–1963)
  1948 1951
Dag Tønder (konstituert)[10]
(1907–1989)
1951 1955
(38) Peder Holt
(1899–1963)
1955 1963
(40) Anders Aune (konstituert)[11]
(1923–2011)
1963 1965
39 Kolbjørn Sigurd Verner Varmann
(1904–1980)
1965 1973
40 Anders Aune
(1923–2011)
1974 1989
41 Kurt Mosbakk[12]
(1934–)
1990 1990
Ingrid Røstad Fløtten (konstituert)[13]
(1954–)
1990 1993
42 Svein Alsaker[14]
(1940–)
  1993 1998
43 Gunnar Kjønnøy
(1947–)
1998 2016
Ingvild Aleksandersen (konstituert)[15]

(1968–)

  2016 2018
Stian Lindgård
(fungerende)
(1968–)
2018 2018

Referanser rediger

 1. ^ a b c d Amtmannen/fylkesmannen i Finnmark: Arkivkatalog, Statsarkivet i Tromsø, 1993-1994, Online: www.arkivverket.no/smi/content/download/8014/81058/version/1/file/Amt-fylkesmannen+Finnmark.pdf
 2. ^ Fylkesmannsboka, Bilag 2 Stiftamtmenn, amtmenn og fylkesmenn 1814-1994, regjeringen.no
 3. ^ En lignende liste er å finne på World statesmen, Norwegian Counties, worldstatesmen.org
 4. ^ Lov av 14. aug 1918, Nr. 1: Lov om forandring av rikets inddelingsnavn
 5. ^ a b Knud Ovessøn Gjedde var Amtmann i Nordlandenes amt. I 1680 ble Vardøhus amt innlemmet i Nordlandenes amt, og amtmannen i Nordlandenes amt ble øverste embedsmann også for det tidligere Vardøhus. Gjedde hadde dette embedet fra 1680 til 1686. I praksis satt han fra 1680 til 1682 for Vardøhus sitt vedkommende. Fra 1682 til 1684 ble Vardøhus i praksis styrt fra Bergen magistrat.
 6. ^ Eneveldets menn i Norge: sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814. Oslo: I samarbeid med Messel forl. 2000. s. 42 og 169. ISBN 8254800650. 
 7. ^ Mons Lie var fungerende fylkesmann fra august 1839 til mars 1845. Fra 1839 til 1843 var han fungerende for Ole Edvard Buck. Fra 1844 til 1845 var han fungerende for Anton Theodor Harris
 8. ^ Hans Gabrielsen satt fengslet av den tyske okkupasjonsmakten fra 17. juli 1941 til 8. mai 1945
 9. ^ Peder Holt var fungerende fylkesmann for Hans Gabrielsen fra november 1944 til september 1945
 10. ^ Dag Tønder var fungerende fylkesmann for Peder Holt fra 1951 til 1955
 11. ^ Anders Aune var fungerende fylkesmann for Kolbjørn Sigurd Verner Varmann fra mars 1963 til juli 1965
 12. ^ Kurt Mosbakk satt en kort periode fra januar til mai 1990
 13. ^ Ingrid Røstad Fløtten var fungerende fylkesmann for Svein Alsaker fra 31. august 1990 til 31. juli 1993
 14. ^ Utnevnt 24. august 1990
 15. ^ moderniseringsdepartementet, Kommunal- og (30. september 2016). «Ny midlertidig fylkesmann». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 22. mai 2017. 

Kilder rediger

Eksterne lenker rediger