Economic Cooperation Organization

Economic Cooperation Organization (ECO; norsk: «Den økonomiske samarbeidsorganisasjonen») er en internasjonal organisasjon. Det er en felles plattform for å diskutere måter å forbedre utvikling og fremme handel og investeringmuligheter. Organisasjonen omfatter disse landene: Afghanistan, Aserbajdsjan, Iran, Kasakhstan, Kirgisistan, Pakistan, Tadsjikistan, Tyrkia, Turkmenistan og Usbekistan. ECO har sitt hovedkvarter i Teheran, Iran.

Kart over medlemsland

Historie og betydning rediger

EOC ble grunnlagt i 1985 av Iran, Pakistan og Tyrkia for å fremme en sosio-økonomisk utvikling av de første medlemslandene. Det var en etterfølger av organisasjonen Regional Cooperation for Development (RCD), som ble grunnlagt i 1962, og avsluttet sin virksomhet i 1979. Høsten 1992, ekspanderte ECO ved å omfatte ytterligere syv nye medlemsland, nemlig Afghanistan, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, og Usbekistan.

ECOs status og makt er voksende. Likevel møter organisasjonen mange utfordringer. Viktigst er det at medlemslandene mangler nødvendig infrastruktur og institusjoner. Det er disse som organisasjonens søker å utvikle for å gjøre full nytte av de tilgjengelige ressursene i regionen og skaffe varig utvikling for medlemslandene.

Organisasjon rediger

Eksisterende organer rediger

 • Ministerrådet The Council of Ministers som er det høyeste organ. Det fastsetter landenes politikk er sammensatt medlemslandenes utenriksministere, eller ministere på tilsvarende nivå. De møtes minst en gang i året.
 • Det permanenete råd; The Council of Permanent Representatives, er sammensatt av de andre ni medlemslands ambassadører til Iran, samt lederen for ECO-saker i Irans utenriksdepartement.
 • Det regionale planleggningsråd; The Regional Planning Council
 • Et Generalsekretariat; General Secretariat, som omfatter seks direktorater under ledelse av generalseksretæren.
  • Landbruks- og jordbruksdirektoratet; Directorate of Industry & Agriculture
  • Handels- og Investeringsdirektoratet; Directorate of Trade & Investment
  • Energi- mineral- og miljødirektoratet; Directorate of Energy, Minerals & Environment
  • Transport og samferdselsdirektoratet; Directorate of Transport and Communications
  • Direktoratet for økonomi og statistikk; Economic Research & Statistics
  • Direktoratet for forskning; Directorate of Project Research

To kontorer og to regionale institutter under ledelse av generalsekretariatet.

Samarbeid med andre organisasjoner rediger

Alle ECO-landene er også medlemmer av Den Islamske konferanse (OIC), mens ECO har observatørstatus i OIC siden 1995.

Medlemslandenes flagg rediger

Eksterne lenker rediger