Pakistans flagg består av en flaggduk som er delt i et hvitt felt ved stangen og et grønt felt i den frie enden. Forholdet mellom de to feltene er 1:3. I det grønne feltet er det plassert en halvmåne og en stjerne, begge i hvitt. Den grønne fargen viser til Pakistans hovedreligion islam, mens det hvite feltet representerer landets minoriteter. Halvmånen og stjernen er også et symbol for islam og stammer som sådan opprinnelig fra Tyrkias flagg. I Pakistans flagg symboliserer dessuten halvmånen framskritt og stjernen kunnskap. Nasjonalflagget er i forholdet 2:3. Det ble innført 17. august 1947. Ofte angis partilederen, frigjøringslederen og nasjonalhelten Mohammed Ali Jinnah som flaggets opphavsmann, men det skal likevel ha blitt tegnet av en annen, Ameer-ud-din Khidwai.

Pakistans nasjonalflagg. Størrelsesforhold 2:3
Pakistans handelsflagg. Størrelsesforhold 2:3
Pakistans orlogsflagg. Størrelsesforhold 1:2
Pakistans orlogsgjøs

Opphavet til nasjonalflagget er flagget for All India Muslim League, det politiske partiet som drev fram atskillelsen fra India og selvstendighet for Pakistan. Dette flagget var grønt med hvit halvmåne og stjerne. Det ble vedtatt innført som partiflagg 30. desember 1906.

Handelsflagg rediger

Handelsflagget ble opprinnelig innført 17. mars 1956, men hadde da blå duk og grønn halvmåne og stjerne i hvit kanton. Dette ble imidlertid raskt endret. Allerede 22. oktober 1956 ble handelsflagget med rød duk og nasjonalflagget i kantonen innført.

Orlogsflagg rediger

Som orlogsflagg, det vil si flagg for Pakistans sjøforsvar, føres et flagg tilsvarende nasjonalflagget, men i forholdet 1:2. Handelsflåten fører etter britisk mønster en red ensign der nasjonalflagget er satt inn i øvre hjørne ved stangen på en rød flaggduk. Fartøyer tilhørende Pakistans sjøforsvar benytter en orlogsgjøs som er helt blå og har sjøforsvarets merke i hvitt i midten. Som rangflagg for flaggoffiserer benyttes tilsvarende flagg, men med merket flyttet mot stangen og et varierende antall hvite stjerner i flaggdukens frie ende.

Presidentflagg rediger

Presidentflagget er basert på nasjonalflagget, men har presidentens gulfargede merke i den grønne delen av flagget. Merket består av halvmåne og stjernen innenfor en krans og med Pakistans navn skrevet på Urdu under. Tidligere var det pakistanske presidentflagget helt grønt og hadde presidentens gulfargede merke i midten.

Litteratur rediger

  • Album des pavillons nationaux et des marques distinctives. National flags and distinctive markings, Service hydrographique et océanographique de la marine, Brest, 2000

Eksterne lenker rediger