Utenriksdepartement

Et utenriksdepartement eller utenriksministerium er et departement som har ansvar for et lands forhold til andre land eller internasjonale organisasjoner. Utenriksdepartementet ledes av en utenriksminister.

Eksempler: