EVA, en forkortelse for Elektronisk ValgAdministrasjon, er et datasystem for den administrative gjennomføringen av valg i Norge.[1]

EVA består av tre deler:[2]

  1. Administrasjonssystem
  2. Skannerløsning for elektronisk telling av stemmesedler
  3. Modul for internettstemmegivning

Systemet ble prøvd ut i ti kommuner ved valget i 2011, og brukes av alle kommuner og fylkeskommuner under stortingsvalget i 2013.[3]

Det er staten som eier, utvikler, forvalter og drifter EVA, og dette ledes fra Kommunal- og regionaldepartementet med støtte fra Brønnøysundregistrene. Data fra systemet brukes også av Stortinget, Riksvalgstyret, Statistisk sentralbyrå og media.

Etter valget i 2013 ble stemmegivning via internett fjernet som modul i EVA.[4] Før valget i 2017 uttalte enkelte bekymring for sikkerheten dersom både telling og kontrolltelling gjøres av maskiner tilkoblet internet[5], en bekymring Valgdirektoratet ikke delte.[6]

ReferanserRediger