Evolutionarily Distinct and Globally Endangered

program for internasjonalt naturvern
(Omdirigert fra «EDGE-art»)

Evolutionarily Distinct and Globally Endangered (EDGE) er et internasjonalt program (EDGE of Existence), i regi av Zoological Society of London, som fokuserer spesielt på truede arter som representerer en unik og betydelig del av artenes evolusjonære historie. Programmet ble lansert i januar 2007.

Slettevandrer er per februar 2018 verdens mest truede unike fugleart.

EDGE bruker et vitenskapelig rammeverk, for å identifisere verdens mest evolusjonært distinkte og globalt truede arter. Programmet følger taksonomien til BirdLife International og peker ut og beskytter noen av verdens mest unike dyrearter, typisk arter som har få eller ingen nære slektninger på livets tre. Dette er ofte arter med et usedvanlig utseende, en usedvanlig levemåte, eller en usedvanlig genetisk sammensetning. Arter som er en uerstattelig del av naturarven om de forsvinner. Mange av disse artene er allerede på randen av utryddelse, og flere forsvinner hvert eneste år.

EDGE-arter

rediger

Dyr som havner på listene til EDGE kalles gjerne EDGE-arter. EDGE har egne topp-100 lister for amfibier, fugler, korallrev og pattedyr. Hver art får en såkalt ED-score (evolusjonær distinktivitet) og GE-score (globale trusler). ED og GE blir samlet og behandlet matematisk for å gi en såkalt EDGE-score (evolusjonær distinktivitet og globale trusler), et estimat over en arts forventa tap av evolusjonær historie per tidsenhet.[1] EDGE-arter er arter med en ED-score over gjennomsnittet og som i en eller annen grad er truet av utryddelse (enten kritisk truet, sterkt truet eller sårbarIUCNs rødliste).

Noen arter er mer distinkte enn andre, fordi de representerer en større mengde unik evolusjon. Arter som jordsvinet (Orycteropus afer) har få nære slektninger og kan ha utviklet seg uavhengig gjennom millioner av år. Andre, som tamhunden (Canis lupus familiaris), oppsto ganske nylig og har mange nære slektninger. Artenes grad av unikhet kan måles som evolusjonær distinktivitet (ED) score, ved bruk av fylogeni eller livets tre. Artens ED-score kalkuleres i forhold til en klade med arter som har en felles progenitor (forfar). I stamtreet er den siste felles stamfaren alltid i roten av treet.[1][2]

GE (Globally Endangered status) er et tall som korresponderer med artens bevaringsstatus (globale trusler) i henhold til IUCNs rødliste, der høyere trusler representerer et høyere tall.[1][2]

Bevaringsstatus Kode GE-score
Utryddet EX
Utryddet i vill tilstand EW
Kritisk truet CR 4
Sterkt truet EN 3
Sårbar VU 2
Nær truet NT 1
Livskraftig LC 0
Mangelfullt datagrunnlag DD
Ikke evaluert NE

En arts EDGE-score sammenfattes av artens ED-score og GE-score som følger:[1][2]

 

Dette betyr, at en dobling av ED påvirker EDGE-score omtrent så mye at trusselnivået økes ett nivå (for eksempel fra nær truet til sårbar). EDGE-score er et estimat av det forventede tapet av evolusjonær historie per tidsenhet.[2]

Bevaringsstatus

rediger

EDGE of Existence har et udelt mål, om at alle arter på topp 100 listene (altså såkalte EDGE-arter) skal ha bevaringsstatus som «god». Artene klassifiseres i klassene «svært lav», «lav», «middels» og «god». En score på 100 betyr at bevaringsaktivitet pågår på et høyt nivå og på kryss av mer enn 75 prosent av artens utbredelsesområde.

EDGE fokal-arter

rediger

EDGE fokalarter er arter som er gitt spesiell fokus på tvers av alle gruppene med EDGE-arter. Dette er arter som Zoological Society of London iverksetter spesielle bevaringsaksjoner for, gjennom å benytte høyt kvalifiserte fageksperter, starte prosjekter og gjennomføre ekspedisjoner.

Fokal-artene velgs typisk blant topp 100 listene av EDGE-arter, men av og til prioriteres også arter utenfor disse listene. Likeledes kan fokusarter velgs med bakgrunn i arter som utgjør spesielt evolusjonært viktige linjer som er truet av utryddelse.

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ a b c d Isaac NJB, Turvey ST, Collen B, Waterman C, Baillie JEM (2007) Mammals on the EDGE: Conservation Priorities Based on Threat and Phylogeny. PLoS ONE 2(3): e296. DOI:10.1371/journal.pone.0000296
  2. ^ a b c d Jetz, W., Thomas, G.H., Joy, J.B., Redding, D.W., Hartmann, K. & Mooers, A.O. (2014) Global distribution and conservation of evolutionary distinctness in birds. Current Biology (2014) 10.1016/j.cub.2014.03.011

Eksterne lenker

rediger